دوشنبه , ۲۸ / آبان / ۱۳۹۷

شرکتهای همکار

n00021028-s

 شرکتهای همکار

۱-شرکت اندیشه سازان موج نیرو

۲- شرکت فلزکاوان شفق

۳- شرکت راستین آفاق شفق

۴- شرکت سیاره شرق

۵-شرکت ایرذوب

۶-شرکت مسنا

۷-شرکت آسیا متال گروپس

۸-شرکت آسیا متال جئورجیا

۹-شرکت موج نیرو تاجیک

موضوع : درباره شرکت, شرکت های مشترک

هنوز نظری نوشته نشده است.

پاسخ