دوشنبه , ۲۸ / آبان / ۱۳۹۷

آرشیو : استاندارد گوست اشتراک در استاندارد گوست

url

آنالیز و استاندارد گوست

   
images

داده های فنی

استانداردهای گوست (آنالیزهای شرکت تالکو) آنالیز محصولات (شمش نرم و خشک آلومینیم تولید شرکت آشیا متال)