دوشنبه , ۲۸ / آبان / ۱۳۹۷

آرشیو : تجزیه و تحلیل محصولات اشتراک در تجزیه و تحلیل محصولات

SIGNAGE1_full

آنالیز داده ها

         
url

آنالیز و استاندارد گوست

   
images

داده های فنی

استانداردهای گوست (آنالیزهای شرکت تالکو) آنالیز محصولات (شمش نرم و خشک آلومینیم تولید شرکت آشیا متال)