دوشنبه , ۲۸ / آبان / ۱۳۹۷

آرشیو : مس اشتراک در مس

tafviz-ekhtyar3

محصولات

            ۱) آلومینیم ۲) آمیژان ۳) قطعات خودرو ۴) مس ۵) فولاد