دوشنبه , ۲۸ / آبان / ۱۳۹۷

آرشیو : آهن و فولاد اشتراک در آهن و فولاد

tafviz-ekhtyar3

محصولات

            ۱) آلومینیم ۲) آمیژان ۳) قطعات خودرو ۴) مس ۵) فولاد